Välkommen till flera dagars föreläsningar, diskussioner och möten på 2018 års Levervecka, 6 – 9 Februari

Integrativ multidisciplinär hepatologi är det övergripande temat för kongressen. Medicinska, kirurgiska och diagnostiska aspekter, såväl pediatriska som adulta, kommer att avspeglas i programdelarna. Parallellt anordnas också gedigna omvårdnadsprogram som riktar sig till leverintresserade sjuksköterskor och övrig personal. Industrisponsrade satellitsymposier med internationella föreläsare anordnas på tisdagen, onsdagen och torsdagen. Utöver den vetenskapliga delen av mötet planeras middag på torsdagskväll för att ytterligare förgylla Leverveckan.

Huvudprogrammets officiella språk är engelska.
Mötet hålls 2018 på Ingenjörshuset, Citykonferensen, i centrala Stockholm.

Magnus Holmer
Gastrocentrum Medicin
Henrik Gjertsen
Transplantationskirurgi
Björn Fischler
Barnmedicin
Ernesto Sparrelid
Gastrocentrum Kirurgi
Sandra Sjölander
Omvårdnad
Ola Weiland
Infektionsmedicin
Anna Januszkiewicz
Anestesi och Intensivvård
Nikolaos Kartalis
Röntgenkliniken
Per Stål
Möteskoordinator