Välkommen till flera dagars föreläsningar, diskussioner och möten på 2019 års Levervecka, 6 – 8 Februari

Integrativ multidisciplinär hepatologi är det övergripande temat för kongressen. Medicinska, kirurgiska och diagnostiska aspekter, såväl pediatriska som adulta, kommer att avspeglas i programdelarna. Parallellt anordnas också gedigna omvårdnadsprogram som riktar sig till leverintresserade sjuksköterskor och övrig personal. Industrisponsrade satellitsymposier med internationella föreläsare anordnas på tisdagen, onsdagen och torsdagen. Utöver den vetenskapliga delen av mötet planeras middag på torsdagskväll för att ytterligare förgylla Leverveckan.

Huvudprogrammets officiella språk är engelska.
Mötet hålls 2019 på Ingenjörshuset, Citykonferensen, i centrala Stockholm.

Per Stål
Huvudansvarig
Henrik Gjertsen
Levertransplantation
Björn Fischler
Barngastro, hepatologi och nutrition
Ernesto Sparrelid
Levertumör – metastas
Sandra Sjölander
Omvårdnad
Ola Weiland
Infektionssjukdomar
Anna Januszkiewicz
Transplantation och akutoperation
Nikolaos Kartalis
Bukradiologi
Magnus Holmer
Leversjukdom