Välkommen till flera dagars föreläsningar, diskussioner och möten på 2018 års Levervecka, 6 – 9 Februari

Integrativ multidisciplinär hepatologi kommer att genomsyra kongressen. Målet är att både medicinska, kirurgiska och diagnostiska aspekter, såväl pediatriska som adulta, skall speglas i programdelarna. Parallellt anordnas också gedigna omvårdnadsprogram som riktar sig till leverintresserade sjuksköterskor och övrig personal. Industrisponsrade satellitsymposier med internationella föreläsare ordnas både onsdag och torsdag.

Utöver den vetenskapliga delen av mötet planeras middag med underhållning för att ytterligare förgylla Leverveckan.

2018 kommer huvudprogrammets officiella språk vara på engelska.
Mötet hålls 2018 på Ingenjörshuset, Citykonferensen, i centrala Stockholm.

 

Magnus Holmer
Gastrocentrum Medicin
Henrik Gjertsen
Transplantationskirurgi
Björn Fischler
Barnmedicin
Ernesto Sparrelid
Gastrocentrum Kirurgi
Sandra Sjölander
Omvårdnad
Soo Aleman
Infektionsmedicin
Anna Januszkiewicz
Anestesi och Intensivvård
Nikolaos Kartalis
Röntgenkliniken
Per Stål
Möteskoordinator

easl-endorsed-event