• sv
 • en

Stockholms Levervecka blir Svenska Leverveckan 2019!

I ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg kommer den årliga leverveckan att omvandlas till ett gemensamt nationellt möte: Svenska Leverveckan.

Det är med glädje vi bjuder in till premiären av Svenska Leverveckan, den 6–8 februari 2019, i Stockholm. Svenska Leverveckan blir ett årligt, tvärvetenskapligt, 3-dagars levermöte med fokus på klinisk hepatologi och med en touch av grundvetenskap. Vartannat år arrangeras Leverveckan i Stockholm, och vartannat år i Göteborg.

Vi har förhoppningen att den nya gemensamma Leverveckan blir en plattform där alla läkare, forskare och vårdpersonal som är intresserade av leversjukdomar kan mötas, utbyta erfarenheter och lära nytt. Mötet är tänkt att integrera många olika discipliner, grundvetenskap och omvårdnad kring olika aspekter av leversjukdom.

2019 års program omfattar bl. a:

 • Alkoholorsakad leversjukdom, ASH och NASH
 • Nya metoder och behandlingar vid pediatrisk leversjukdom
 • Wilsons sjukdom och AIH hos barn
 • Tidig mobilisering och återhämtning efter levertransplantation
 • Hepatit C-positiva donatorer – kan de användas och hur?
 • Hepatit B-profylax efter levertransplantation
 • Portomesenterisk trombos
 • Virushepatit – då, nu och i framtiden
 • När ska HCV eradikeras hos patienter med HCC?
 • ACLF- falldiskussioner
 • Leverkirurgi och modern onkologi vid bröstcancermetastaser
 • Hur behandlar vi neuroendokrina tumörer med

Huvudprogrammets officiella språk är engelska. Mötet hålls 2019 på Ingenjörshuset, Citykonferensen, i centrala Stockholm. Program 2019


Varmt välkomna till Svenska Leverveckan 2019!

 

Huvudansvariga
Per Stål
Hanns-Ulrich Marschall
Levertransplantation
Henrik Gjertsen
Andreas Schult
Barn
Björn Fischler
Nils Ekvall
Leversjukdom
Magnus Holmer
Anna Cederborg
Anestesi
Anna Januszkiewicz
Christian Rylander
Levertumör – metastas
Ernesto Sparrelid
Magnus Rizell
Infektion
Robert Schwarz
Radiologi
Nikolaos Kartalis
Basic Science
Ewa Ellis
Omvårdnad
Micaela Viss
Angelica Larsson Nyberg
Karin Edlund
Annette Lennerling
Catarina Skoglund
Administration
Annika Karlsson
Katarina Fernström

 

EASL Endorsed Event