• Svenska
 • Engelska

Svenska Leverveckan 3-5 februari 2020

Välkommen till det nationella levermötet Svenska Leverveckan, som går av stapeln den 3–5 februari 2020 i Göteborg! Svenska Leverveckan är ett årligt, tvärvetenskapligt, 3-dagars levermöte med fokus på klinisk hepatologi och med en touch av grundvetenskap. Mötet arrangeras i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, och årets möte är det andra i ordningen. Vartannat år arrangeras Leverveckan i Stockholm, och vartannat år i Göteborg.

Vi har förhoppningen att Svenska Leverveckan blir en plattform där alla läkare, forskare och vårdpersonal som är intresserade av leversjukdomar kan mötas, utbyta erfarenheter och lära nytt. Mötet integrerar flera discipliner, grundvetenskap och omvårdnad kring olika aspekter av leversjukdom.

2020 års program omfattar bl. a:

 • Portal hypertension – nya aspekter
 • Läkemedelsorsakad leverskada (DILI)
 • Klinisk workshop: Vanliga hepatologiska konsultationer på kliniken
 • Ovanliga leversjukdomar hos barn och vuxna
 • Nya nationella riktlinjer för levertransplantation
 • Minimalinvasiv leverkirurgi
 • Hepatit E
 • Pediatrisk workshop
 • Basic Science (Liver Academy)
 • Omvårdnadsprogram

Omvårdnadsprogrammet är på svenska, övrigt program på engelska.

Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A. Hitta hit

Välkommen till Göteborg i februari!


Huvudansvariga

Per Stål
Hanns-Ulrich Marschall
Leversjukdom
Magnus Holmer
Anna Cederborg
Infektion
Karolin Falconer
Omvårdnad
Micaela Viss
Karin Edlund
Annette Lennerling
Catarina Skoglund

Levertransplantation

Henrik Gjertsen
Andreas Schult
Anestesi
Cathrin Hällström
Christian Rylander
Radiologi
Nikolaos Kartalis
Basic Science
Ewa Ellis
Annika Wahlström

Barn
Björn Fischler
Nils Ekvall
Levertumör – metastas
Christian Sturesson
Magnus Rizell
Administration
Annika Roback
Jolanta Rucinski
Kristina Bennerdt