• Svenska
  • Engelska

Vid frågor om Leverveckan, vänligen kontakta:
Annika Roback, Karolinska tel. 073 -699 61 31/08-58580093 E-post
Tanja Mogrud, Karolinska E-post
Minna Kjerrulf, Sahlgrenska E-post
Per Stål, Möteskoordinator Karolinska E-post
Hanns-Ulrich Marschall, Möteskoordinator Sahlgrenska E-post

Om du har frågor om det vetenskapliga programmet:

Läkarprogrammet
Antti Oksanen, Leversjukdom Karolinska E-post
Anna Cederborg, Hepatologi, Sahlgrenska E-post
Henrik Gjertsen, Transplantationskirurgiska kliniken Karolinska E-post
Andreas Schult, Transplantation Sahlgrenska E-post
Thomas Casswall, Barnmedicin Karolinska E-post
Nils Ekvall, Barnmedicin Sahlgrenska E-post
Christian Sturesson, Levertumör – metastas Karolinska E-post
Magnus Rizell, Kirurgi Sahlgrenska, E-post
Soo Aleman, Infektion Karolinska E-post
Cathrin Hällström, Anestesi och Intensivvård Karolinska E-post
Christian Rylander, Anestesi Sahlgrenska E-post
Nikolaos Kartalis, Röntgen Karolinska E-post
Ewa Ellis, Basic Science, Karolinska E-post
Annika Wahlström, Basic Science, Sahlgrenska E-post

Omvårdnadsprogrammet
Karin Edlund, Omvårdnad Sahlgrenska E-post 
Pia Loqvist, Omvårdnad Karolinska E-post