• Svenska
  • Engelska

Vid frågor om Leverveckan, vänligen kontakta:
Annika Roback, Karolinska tel. 073 -699 61 31/08-58580093 E-post
Jolanta Rucinski, Sahlgrenska E-post
Kristina Bennerdt, Sahlgrenska E-post
Per Stål, Möteskoordinator Karolinska E-post
Hanns-Ulrich Marschall, Möteskoordinator Sahlgrenska E-post

Om du har frågor om det vetenskapliga programmet:

Läkarprogrammet
Magnus Holmer, Leversjukdom Karolinska E-post
Anna Cederborg, Hepatologi, Sahlgrenska E-post
Henrik Gjertsen, Transplantationskirurgiska kliniken Karolinska E-post
Andreas Schult, Transplantation Sahlgrenska E-post
William Bennet, Transplantation, Sahlgrenska E-post
Björn Fishler, Barnmedicin Karolinska E-post
Nils Ekvall, Barnmedicin Sahlgrenska E-post
Christian Sturesson, Levertumör – metastas Karolinska E-post
Magnus Rizell, Kirurgi Sahlgrenska, E-post
Karolin Falconer, Infektion Karolinska E-post
Cathrin Hällström, Anestesi och Intensivvård Karolinska E-post
Christian Rylander, Anestesi Sahlgrenska E-post
Nikolaos Kartalis, Röntgen Karolinska E-post
Ewa Ellis, Basic Science, Karolinska E-post
Annika Wahlström, Basic Science, Sahlgrenska E-post

Omvårdnadsprogrammet
Micaela Viss, Omvårdnad Karolinska E-post
Annette Lennerling, Omvårdnad Sahlgrenska E-post
Karin Edlund, Omvårdnad Sahlgrenska E-post 
Catarina Skoglund, Omvårdnad Sahlgrenska E-post