• sv
  • en

Vid frågor om Leverveckan, vänligen kontakta:
Annika Karlsson, tel. 08-585 800 93 E-post
Katarina Fernström, tel. 073 – 699 47 44 E-post
Per Stål, Möteskoordinator E-post
Hanns-Ulrich Marschall, Möteskoordinator E-post

Om du har frågor om det vetenskapliga programmet:

Läkarprogrammet
Magnus Holmer, Gastrocentrum Medicin E-post
Anna Cederborg, Hepatologi, E-post
Henrik Gjertsen, Transplantationskirurgiska kliniken E-post
Andreas Schult, Transplantation E-post
William Bennet, Transplantation E-post
Björn Fishler, Barnmedicin E-post
Nils Ekvall, Barnmedicin E-post
Ernesto Sparrelid, Gastrocentrum Kirurgi E-post
Robert Schwarcz, Infektionskliniken E-post
Anna Januszkiewicz, Anestesi och Intensivvård E-post
Christian Rylander, Anestesi E-post
Ewa Ellis, Basic Science, E-post

Omvårdnadsprogrammet
Sandra Sjölander, Omvårdnad E-post
Angelica Larsson Nyberg, Omvårdnad E-post
Annette Lennerling, Omvårdnad E-post
Karin Edlund, Omvårdnad E-post 
Catarina Skoglund, Omvårdnad E-post