Levercentrum Karolinska- ett multidisciplinärt centrum för patienter med leversjukdom. Läs mer om leversjukdomar och remissförfarande här.

Vid frågor om Leverveckan, vänligen kontakta:
Annika Karlsson, tel. 08-585 800 93 E-post
Katarina Fernström, tel. 08-585 825 93 E-post
Per Stål, Möteskoordinator E-post

Om du har frågor om det vetenskapliga programmet:

Läkarprogrammet
Magnus Holmer, Gastrocentrum Medicin E-post
Henrik Gjertsen, Transplantationskirurgiska kliniken E-post
Björn Fishler, Barnmedicin E-post
Ernesto Sparrelid, Gastrocentrum Kirurgi E-post
Ola Weiland, Infektionskliniken E-post
Anna Januszkiewicz, Anestesi och Intensivvård E-post

Omvårdnadsprogrammet
Sandra Sjölander, Omvårdnad E-post