• Svenska
  • Engelska

Program 2022

Programmet 2022 kommer som vanligt att innehålla flera parallella sessioner. Det finns möjlighet att anmäla sig till satellitsymposium utan att medverka på hela Leverveckan.

Sista anmälningsdag är 21 januari.