• Svenska
  • Engelska

Program 2020
Programmet 2020 kommer som vanligt att innehålla flera parallella sessioner. Det finns möjlighet att anmäla sig till satellitsymposium utan att medverka på hela Leverveckan.

Sista anmälningsdag 21 januari. Läs mer i Program 2020

Satellite symposium Norgine: Management of hepatic encephalopathy – drugs or bugs? För mer information, klicka här: Satellite symposium Norgine