• Svenska
  • Engelska

Programmet 2022 kommer som vanligt att innehålla flera parallella sessioner. Det finns möjlighet att anmäla sig till satellitsymposium utan att medverka på hela Leverveckan.

Sista anmälningsdag är 1 juni.