EU-parlamentariker och EU-Kommissionens Sverigechef deltar i samtal om regionen

Till ett av våra gemensamma seminarier har vi bjudit in Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-Kommissionens representation i Sverige och EU-parlamentarikerna Christofer Fjellner och Jytte Guteland som kommer att föra ett samtal om Stockholmsregionens roll i Europa. Vad kan vår region lära av andra europeiska regioner? Hur ser Stockholmsregionens roll ut i framtidens Europa? Vilka styrkor respektive svagheter har vi?

Här kan du läsa mer om seminariet Vilken roll spelar Stockholmsregionen i Europa?

 

På bilden: Jytte Guteland, Katarina Areskoug Mascarenhas och Christofer Fjellner