Hur ska kommunerna klara kompetensförsörjningen?

En av regionens framtida utmaningar är frågan om kompetensförsörjning, särskilt inom offentlig sektor. Sveriges Kommuner och Landsting har beräknat att om kommuner och landsting ska anställa fler i takt med befolkningstillväxten behöver alla som årligen kommer ut på arbetsmarknaden arbeta inom offentlig sektor. Med dessa förutsättningar, hur ska kommunerna klara sin kompetensförsörjning?

På Mötesplats Storsthlm den 21 mars arrangerar vi sju parallella seminarier under dagen, varav ett handlar om just kommunernas kompetensförsörjning, som du kan läsa mer om här.

I seminariet deltar Sveriges Kommuner och Landstings chefsekonom Annika Wallenskog, Johan Lefverström, HR-direktör i Södertälje kommun, Meeri Wasberg, som är kommunstyrelseordförande i Haninge kommun och Pernilla Bergqvist, vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, i Sigtuna kommun.

Om du inte har anmält dig till Mötesplats Storsthlm den 21 mars än kan du göra det här