Hur skapar vi förutsättningar för god samverkan i länet?

Kan vi – kommunerna i Stockholm, Region Stockholm och Länsstyrelsen – genom samarbete slå omvärlden med häpnad? Och i så fall, hur ska vi som aktörer skapa bästa tänkbara förutsättningar för samarbete?

Den 21 mars har vi samlat representanter från kommunerna i länet, Region Stockholm och Länsstyrelsen till Mötesplats Storsthlm för att diskutera frågan. Missa inte samtalet mellan Irene Svenonius, finansregionråd, Sven-Erik Österberg, landshövding, Mats Gerdau, förbundsordförande på Storsthlm och Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm stad.

Läs mer