Håkan Sörman: “Utvecklingen av riktade statsbidrag oroar”

På Mötesplats Storsthlm den 21 mars kommer vi i ett av våra key note-seminarier att rikta fokus på den självstyrande kommunen. Hur ser konfliktytan mellan kommun och stat ut? Är kommunen öronmärkt, detaljstyrd eller självstyrd?

Till vår hjälp kommer vi att ha Håkan Sörman, som är tidigare kommundirektör i Södertälje och Täby, tidigare vd för Sveriges Kommuner och Landsting, samt tidigare landshövding i Jönköpings kommun. Vi passade på att stämma av lite kort hur tankarna går.

Hur självstyrande är kommuner egentligen?
– Ganska mycket i alla fall. I ett internationellt perspektiv så står kommunerna i Sverige för en mycket stor del av välfärdssektorn med bland annat egen beskattningsrätt. Men utvecklingen med allt fler riktade statsbidrag oroar.

Vilken är kommunernas största utmaning denna mandatperiod?
– En tuffare ekonomi och en allt svårare personalförsörjning är de stora utmaningarna. Och de kommer aldrig att kunna lösas om vi inte får fart på digitaliseringen av framför allt kärnverksamheten.

Vilka samtal vill du lyssna till på Mötesplats Storsthlm?
Jag skulle välja detta med kompetensförsörjning, “Kompetensförsörjning – har ingen tänkt på kloning?” Kloning låter som en ny idé!

 

Här kan du läsa mer om seminariet och vilka andra som medverkar