Civilminister Ardalan Shekarabi medverkar på Mötesplats Storsthlm

Nu står det klart att civilminister Ardalan Shekarabi kommer att delta på Mötesplats Storsthlm den 21 mars.

Ardalan Shekarabi kommer att medverka i seminariet Öronmärkt, detaljstyrt eller självstyrt? Ett samtal om hur självstyrande kommunerna egentligen är.

Under seminariet undersöker vi om det finns en konfliktyta mellan kommun och stat, och om det finns ett motsatsförhållande mellan kommunal demokrati och nationell likvärdighet. I seminariet medverkar även Håkan Sörman, tidigare kommundirektör i Södertälje och Täby, samt tidigare vd på Sveriges Kommuner och Landsting och landshövding i Jönköping.
Bildkälla: Kristian Pohl/Regeringskansliet