Stockholm hotas av akut elbrist om redan två år

Ellevio larmar om akut elbrist i Stockholm redan 2021. För regionen, vars befolkning väntas öka med 30 procent till 2030, kommer detta innebära enorma utmaningar vad gäller såväl bostäder, kollektivtrafik, vägar och vattenreningsverk.

– Vi kommer inte ha tillräckligt med kapacitet in till Stockholm från och med 2021 enligt våra prognoser. Om inget sker nu kommer vi att behöva neka fler elanslutningar till staden. Det har aldrig hänt förut, säger Henrik Bergström, chef för samhällskontakter på Ellevio, till Dagens Nyheter.

På Mötesplats Storsthlm den 21 mars får vi besök av just Henrik Bergström som kommer att medverka i seminariet Räcker elen och vattnet för kommunernas tillväxt?
Där frågar oss vilka hot vi ställs inför och hur vi skapar en robust infrastruktur för en växande storstadsregion.

Förutom Henrik Bergström deltar även Johanna Lindgren, vd på Norrvatten och Stefan Hollmark, kommundirektör i Tyresö kommun. Modererar gör Daniel Adborn, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun.

Läs hela artikeln i DN här