STORSTHLM

Storsthlm är en politiskt styrd organisation med länets 26 kommuner som medlemmar. Vi driver regional utveckling och samverkan på uppdrag av medlemmarnas ledningar i politik och förvaltning. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

De 26 kommunerna är olika men har också mycket som förenar. Inte minst genom det gemensamma intresset att möta alla medborgare som i allt högre grad rör sig mellan olika kommuner för att bo, arbeta, studera, ägna sig åt fritidsaktiviteter eller söka vård. Tillsammans jobbar vi för en växande Stockholmsregion med fler jobb, bostäder, mötesplatser och spännande miljöer där människor och olika verksamheter kan utvecklas.

Här kan du läsa mer om oss